500 лір 1986, Італія.


Монета 500 лір 1986р. - обігова монета Італії.

Аверс: напис уздовж канта: "REPVBBLICA ITALIANA", в центрі зображена голова жінки - персоніфікований образ Італії.

Реверс: у центрі монети зображена площа Квірінальського палацу, а внизу - рік карбування монети. Зверху шрифтом Брайля і внизу цифрами вказано номінал монети: "L 500", праворуч і ліворуч - рослинний орнамент.

Період - 1982-2001рр.

Метал - Бі-Метал: центр - Бронза, кільце - Акмонітал

Гурт - ребристий з гладкими ділянками

Маса - 6,8г

Діаметр - 25,8мм

Товщина - 1,8мм

Ціна - 0,2-0,3$

Коментарі